Sürücü Kursu
TRAFİK CEZALARI
Trafik Suçunun Konusu ve Uygulanan Para Cezası İzin almadan, trafik akımı ile güvenliğini bozacak şekilde karayolu yapısında çalışma yapmak: 169 lira 40 kuruş. Karayolu yapısı üzerine trafiği tehlikeye sokacak, trafik işaretlerinin görülmesini güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek: 169 lira 40 kuruş.

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretlerinin görünmelerini engelleyecek, anlamlarını değiştirecek, yanıltacak şekilde levha, ağaç, direk, parmaklık ve benzeri dikmek veya bulundurmak: 1712 TL

Belediye sınırları içindeki-dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı veya tesis yapma: 1712 milyon TL, tescilli araçların satış veya devir işlemlerini 15 iş günü içerisinde ilgili trafik kuruluşuna bildirmemek: 684 lira 30 kuruş (hafif), tescilli araçları satın veya devir alarak, 1 ay içerisinde kendi adlarına tescil belgesi almamak: 83 lira 10 kuruş, tescil edilen araçları, trafik belgesi ve tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak: 340 lira 90 kuruş, süresi bitmiş geçici trafik belgesi ve plakası ile araçları trafiğe çıkarmak: 83 lira 10 kuruş, araçlarda bulundurulması mecburi olan trafik ayırım işaretlerini bulundurmamak: 41 lira 20 kuruş, özel izin almadan araçların dışında bulundurulması mecburi işaretlerden başka işaret ve benzeri donanımları bulundurmak: 41 lira 20 kuruş.

Devlet malı araçların tescil plaka renkleriyle, emniyet araçlarının renk ve ayırım işaretlerini özel kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilere ait araçlarda kullanmak: 83 lira 10 kuruş, servis freni, lastikleri ve dış ışık donanımları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı araçları kullanmak: 41 lira 20 kuruş, Kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf, taksi otomobillerinde ise taksimetre kullanmamak ve bulundurmamak: 169 lira 40 kuruş, Takograf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek, bu durumdaki cihazları araçlarda kullanmak: 2571 lira 40 kuruş (hafif) 3-6 ay, muayene süresini geçirmek veya sahip değiştirme hali hariç, özel muayene yaptırılması mecburi olduğu halde yaptırmamak: 41 lira 20 kuruş, İşletme belgesi geçici olarak geri alındığı halde, geri alma süresi içinde muayene yapmak: 2571 lira 40 kuruş (hafif).

Sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermek: 169 lira 40 kuruş (hafif) 1-2 ay, tek. 2-3 ay, sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermek: 427 lira 30 kuruş (hafif) 2-3 ay, araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak veya yetkililere göstermemek: 64 lira 70 kuruş, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek: 83 lira 10 kuruş, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek: 83 lira 10 kuruş, trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak: 83 lira 10 kuruş, ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak: 83 lira 10 kuruş, Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak: 41 lira 20 kuruş.

Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullanmak: 684 lira 30 kuruş (hafif) 6 ay, Ticari amaçla yük veya yolcu taşıyan araçları taşıt kullanma süreleri dışında kullanmak veya kullandırmak: 41 lira 20 kuruş, Hız sınırlarını yüzde ondan yüzde elliye kadar aşmak (yüzde elli dahil): 83 lira 30 kuruş, Hız sınırlarını yüzde elliden fazla aşmak: 169 lira 40 kuruş, Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak: 684 lira 30 kuruş - 1028 lira TL(hafif) 4-6 ay, Araçların hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak: 41 lira 20 kuruş.

Öndeki aracı güvenli bir mesafe bırakmadan takip etmek: 41 lira 20 kuruş, Sağa-sola dönüş kurallarına riayet etmemek: 41 lira 20 kuruş, dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek: 41 lira 20 kuruş, geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek: 83 lira 10 kuruş, Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak:41 lira 20 kuruş.

İşaretle belirtilen hız sınırlarının çok altında araç sürmek: 41 lira 20 kuruş, indirme, bindirme veya inme, binme kurallarına riayet etmemek: 41 lira 20 kuruş, taşıt yolu üzerinde ve park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde park etmek: 41 lira 20 kuruş.
Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak: 169 lira 40 kuruş, sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak: 41 lira 20 kuruş, Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak: 41 lira 20 kuruş, sadece park lambaları ile seyir etmek: 41 lira 20 kuruş, taşıma sınırı üzerinde yolcu almak: 41 lira 20 kuruş, Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirler alınmadan taşımak:169 lira 40 kuruş, gabari dışı yük yüklemek, yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek:83 lira 10 kuruş, Gerekli şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç ekmek:83 lira 10 kuruş.

Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek: 169 lira 40 kuruş, seyir halindeyken telefonla konuşmak: 41 lira 20 kuruş, yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek: 83 lira 10 kuruş, okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmaları halinde araçları durdurmamak, okul taşıtlarını kullanırken DUR işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamak veya gereksiz yere yakmak: 83 lira 10 kuruş.

Taşıt yolu üzerinde bulunan, özel işaret taşıyan ve gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak: 83 lira 10 kuruş, Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek: 41 lira 20 kuruş, Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda, emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak: 41 lira 20 kuruş, kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak: 83 lira 10 kuruş, anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan olay yerinden ayrılmak: 169 lira 40 kuruş, şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında ilk yardım malzemesini her an kullanabilir durumda bulundurmamak: 83 lira 10 kuruş.

Mali sorumluluk sigortası yaptırmamak: 41 lira 20 kuruş, Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak: 2571 lira 40 kuruş Katılma paylarını zamanında veya tam olarak fon hesabına yatırmamak: 2571 lira 40 kuruş, sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullanmak: 169 lira 40 kuruş, gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak: 2571 lira 40 kuruş, ticari taşıt kullanma belgesi olmadan, ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve benzeri taşıtlarla yük veya yolcu taşımacılığı yapmak: 340 lira 90 kuruş, araçları motoru araç tescil ve trafik belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek: 340 lira 90 kuruş.